Ter herinnering aan Rien Frölich

1931 - 2021

Erelid van Krashna Musika sinds 1996 wegens zijn verdienste voor kamermuziek en opera

Rien Fröhlich

In de ochtend van 24 november 2021 is Krashna's erelid Rien Frölich overleden. Op 22 september was hij 90 jaar geworden. Hij leed aan een ernstige kwaal, die lange tijd met steeds nieuwe medicatie onder controle gehouden kon worden. Eind september werd echter duidelijk dat er geen mogelijkheden meer waren. Negentig is een respectabele leeftijd, maar Rien was het liefst honderdveertig geworden. Zijn overlijden was niet openbaar bekend gemaakt, waardoor we het pas laat te weten zijn gekomen.

Rien heeft in zijn leven heel veel verschillende dingen gedaan. Hij heeft altijd vele organisaties en (muziek)verenigingen gesteund. Hier willen we vooral zijn betrokkenheid bij en met Krashna belichten.

Rien bezocht als recensent een concert van Krashna met het Requiem van Verdi onder leiding van Daan Admiraal in de Maria van Jessekerk (november 1990). Hij was muziekrecensent voor verschillende bladen; dit was zijn eerste kennismaking met Krashna Musika. Hij was zeer onder de indruk van het voor hem onverwachte hoge niveau van de uitvoering door "een studentenorkest". Hij is nooit de uitvoering van de "Concertante Goyescas" van Granados vergeten (december 1991): "Verbluffend. Kippenvel". Voor de opera Francois Guyon in 1996 ondersteunde hij in woord en daad de publicititeit: "tien uitverkochte concerten, tien prachtige uitvoeringen, ik had er niet een willen missen". De opera was speciaal voor Krashna gecomponeerd in het kader van het 750 jarig bestaan van de stad Delft door de componist Kees Olthuis.

In 1993 werd Rien directeur van het Techniek Museum Delft (TMD), gevestigd in de voormalige machinehallen van de TU aan de Ezelsveldlaan. Hij zag potentie van de grote hal (voorheen de mensa) als concertlocatie en zorgde er voor dat er een mooie vleugel kwam. Toevallig konden rond die tijd de kamermuziekconcerten van Krashna niet meer in het Floratheater worden gegeven, omdat de bruikleen‐ vleugel daar was weggehaald. Het bestuur van Krashna benaderde toen het Techniek Museum. Rien schreef: "We hoefden niet lang te praten. Van dat ogenblik af waren de kamermuziekconcerten van Krashna in het Techniek Museum. Al heel kort daarna, in datzelfde jaar 1993, vierde Krashna in het Techniek Museum haar 25‐jarig bestaan met een spetterend reunieconcert, met delen uit het Requiem van Mozart, de Polowetser dansen van Borodin en het Allegro voor vier Strijkkwartetten van Van Bree, gedirigeerd door erelid Maarten Surtel. Twee jaar lang hebben we enorm van elkaar genoten. In december 1995 nam Krashna toch afscheid van het TMD met een Oliebollenconcert".

Rien stelde het Techniek Museum in 1995 precies op de 749ste verjaardag van de stad Delft open voor een voorproefje op de opera Francois Guyon met de componist aan de vleugel. Een voormalig bestuurslid van de Delftse Opera Compagnie vertelde dat van alle faciliteiten gebruik gemaakt kon worden om de gemeente en andere gasten in stijl te ontvangen.

Van veel concerten in het Techniek Museum werden door Rien geluidsopnamen gemaakt. Hij had daar ervaring mee; hij had al diverse plaatopnamen op zijn naam staan (zoals voor het Erasmus label) en vele live‐opnamen (bijvoorbeeld van het Zenith Festival in de Paleiskerk Den Haag). Sinds 2008 hebben we met de KRAK soms apparatuur van hem kunnen lenen, als er specifieke aanvulling nodig was voor het opnemen van Krashna‐concerten.

De kamermuziekconcerten verhuisden naar het nieuwe Cultureel Centrum van de TU. In dat Centrum gaf Rien overigens ook cursussen, onder andere over 'de opera', die natuurlijk ook door Krashna‐leden gevolgd werden.

Ook bij de geënsceneerde Mattheuspassie in 1998 bleek Rien onmisbaar. Allerlei zaken als verlengsnoeren, stekkerdozen, een televisie en meer werden door hem aangesleept. Volgens de toenmalige voorzitter van Krashna "een echte redding".

Door de jaren heen heeft Rien vele activiteiten van Krashna met donaties ondersteund. Hij wilde daar geen bedankjes voor. Hij nam overigens geen blad voor de mond, als hij op‐ of aanmerkingen had. Als weerwoord terecht was, accepteerde hij dat echter ook; de gulle en loyale mopperpot.

Hij heeft vele concerten van Krashna bezocht, mede als recensent en later als liefhebber en erelid. Soms ging hij zelfs mee op tournee en genoot dan met volle teugen (Aken 2003: "Drie heerlijke dagen waren dat"). De laatste jaren werd hij helaas slechter ter been, waardoor hij niet alle concerten meer kon bezoeken. Het laatste concert van Krashna met Daan Admiraal heeft hij moeten missen. Dat deed hem veel verdriet; hij was erg op Daan gesteld en Daan stond als musicus bij Rien in hoog aanzien.

Het eerste concert met Stijn Berkouwer, de opvolger van Daan, heeft hij wel kunnen bezoeken (Nederlands Programma). Hij was zeer verheugd over het resultaat en stak dat niet onder stoelen of banken. Dit was zijn laatste concertbezoek van koor‐ en orkest. De tourneeconcerten, de streams en het najaarsconcert 2021 heeft hij moeten missen. Zijn laatste kamermuziekconcert was dat van november 2019, waar hij met veel plezier sinterklaasliedjes meezong.

Ondergetekenden hebben na de zomer nog wat dingen voor Rien kunnen doen; 15 november hebben we hem nog gezien. We hadden de gedachte dat het mooi zou zijn als we hem vanuit Krashna zouden onthalen op concertjes bij hem thuis, waar hij een mooie vleugel had staan. Helaas hebben we het niet meer kunnen verwezenlijken. Het ging te snel. Op 23 november is Rien per ambulance naar een hospice gebracht en is daar op 24 november overleden. 1 december is hij in besloten kring gecremeerd.

Yannick Hogers en Peter Polderman.