Commissies

Hieronder vindt u een lijst van onze commissies:

AcquiCie: The Acquisitie commissie is verantwoordelijk voor het vinden van fondsen voor onze concerten. Ook zijn ze betrokken bij het vinden van algemene sponsors voor de vereniging. Contact: acqui@krashna.nl

Axie: De Activiteiten commissie organiseert feesten en andere leuke activiteiten om het gezelligdheidsniveau in de vereniging op peil te houden. Contact: axie@krashna.nl

Bestuursraad: De bestuursraad ondersteunt het bestuur met advies en gezamenlijk evaluatie. Contact: raad@krashna.nl

EnsembleCommissie: De ensemble commissie regelt gehuurde ensembles als achtergrondmuziek bij externe activiteiten zoals gala's of borrels. Contact: ensembles@krashna.nl

GalaCie: De Gala commissie organiseert ongeveer eens in de 2 jaar een gala voor binnen de vereniging. Contact: gala@krashna.nl

KakoCie: De kamerkoor commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van concerten met het kamerkoor. Contact: kakocie@krashna.nl

KaMuCie: De Kamermuziek commissie organiseert ca. zes kamermuziek concerten waar kamermuziek ensembles de gelegenheid krijgen om op te treden. Daarnaast organiseert de KaMuCie elk jaar in de periode mei/juni een dag met masterclasses. Contact: kamucie@krashna.nl

KasCo: De kascontrolecommissie controleert en adviseert de penningmeester bij het beheren van de financiën van de vereniging. Contact: kasco@krashna.nl

KRAK: De opnamecommissie verzorgt opnames van allerlei concerten en produceert cd's die onder de leden verkocht worden. Contact: krak@krashna.nl

KraKra: De Krashnakrant-commissie maakt 4 keer per jaar het verenigingsblad met onder anderen interviews met leden, artikelen over onze activiteiten en nog veel meer. Contact: krakra@krashna.nl

KrashKo: De kamerorkestcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van projecten met een kamerorkest. Contact: krashko@krashna.nl

LuCie: De lustrumcommissie regelt allerlei bijzondere lustrumactiviteiten in een lustrumjaar. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het lustrumjaar een onvergetelijk jaar wordt! Contact: lucie@krashna.nl

OWeeCie: De OWeecommissie regelt alle activeiten omtrent de OWee om elk jaar zoveel mogelijk nieuwe leden bij de vereniging te krijgen. Contact: oweecie@krashna.nl

PubliCie: De Publiciteitscommissie is verantwoordelijk voor de publiciteit omtrent de concerten. Zij ontwerpen posters en flyers en sturen promotieteksten naar verschillende nieuwspagina's. Contact: publicie@krashna.nl

RepCie: De repertoire commissie bepaalt de programma's voor de standaard voorjaar- en najaarsconcerten van het koor en orkest. Contact: repcie@krashna.nl

WebCie: De Website commissie houdt de Krashna website up to date en is continu bezig om verbeteringen aan te brengen. Contact: webcie@krashna.nl

WieCie: De Weekend commissie organiseert de repetitieweekenden en dagen. In het najaar gaat het orkest en koor naar Brabant om een weekend lang op een gelegenheidslocatie te repeteren. Contact: wiecie@krashna.nl

ZeilCie: De zeilweek commissie organiseert elk jaar een zeilweek in juli, direct na de tentamens. Contact: zeilcie@krashna.nl