Lustrumconcerten

8-7-2023, 16:00

Poster

Krashna is jarig! Haar 55e verjaardag viert zij komende zomer, met een spetterende concertreeks waarin de Carmina Burana van Carl Orff en de Zevende Symfonie van Prokofiev zullen klinken. Hiervoor staan maar liefst 200 musici op het podium! Dit doet Krashna in samenwerking met Elise van Es, Jan-Willem Schaafsma, Jan Willem van der Hagen en de kooracademie Breda. Onder leiding van Ruben de Grauw en Stijn Berkouwer. Het 'O Fortuna' waar de Carmina Burana mee opent heeft iedereen wel eens gehoord. In het werk wordt het Rad van Fortuin bezongen, waarin geluk zomaar kan omslaan in tegenslag, maar het ook de volgende dag weer allemaal goed kan zijn. De teksten zijn gebaseerd op het middeleeuwse handschrift Carmina Burana, wat gedichten en liederen in het Latijn en Middelhoogduits bevat. Deze teksten gaan over de liefde en het lot, maar bevatten ook drink- en speelliederen en religieuze teksten. Carl Orff heeft hier muziek bij geschreven, maar wilde dat er ook gebruik wordt gemaakt van decor, licht en theater bij zijn stukken. Deze elementen zal Krashna gebruiken om er een heuse lustrumwaardige voorstelling van te maken.

200 musici op het podium

De Carmina Burana is een geschreven voor koor, orkest en twee vleugels en wordt gedirigeerd door Ruben de Grauw. Het is een stuk met alles erop en eraan, waarvoor we niet alleen samenwerken met drie getalenteerde solisten, maar ook met een kinderkoor. Er zullen maar liefst 200 musici op het podium staan! Voor de pauze laat het orkest van Krashna Prokofiev’s Zevende Symfonie horen onder leiding van Stijn Berkouwer. Prokofiev maakte deze symfonie kort voor zijn dood af. Het heeft een lyrisch en onschuldig, maar toch ook melancholisch karakter. Laat u meeslepen door de mooie melodieën.

Aula TU Delft

Wij ontvangen jullie graag in de Aula van de TU Delft. De campus is voor de leden van Krashna een vertrouwde plek, waar een groot deel van ons studentenleven zich afspeelt. Voor ons lustrum verwelkomen wij jullie hier van harte.