Donateurschap

Krashna draait al sinds de oprichting in 1968 op het niet aflatende enthousiasme van studenten. Om de concerten, de jaarlijkse masterclass en de tournee mogelijk te maken, is financiële steun onontbeerlijk. Door donateur van Krashna te worden, kunt u Krashna steunen en daarmee een bijdrage leveren aan het voortbestaan van een unieke muziekvereniging. Als donateur is het ook mogelijk om meer informatie over de concerten te ontvangen.

Donateur van Krashna

Als donateur van Krashna heeft u vanaf een bepaald bedrag recht op vrijkaarten voor de concerten. Als u €50,- per academisch jaar doneert, ontvangt u twee vrijkaartjes. Als u mailt naar krashna@tudelft.nl zullen we u een machtigingsformulier toesturen. Dit kunt u ingevuld en ondertekend weer aan ons retourneren. Daarnaast is het ook mogelijk om uw donatie over te maken naar NL55 RABO 0313 4648 47 ten name van DSMG Krashna Musika o.v.v. “Donateur van Krashna” en uw naam. Als u dan gebruik wilt maken van de vrijkaarten kunt u een email sturen.