Comité van Aanbeveling

Krashna Musika krijgt steun van prominente personen die kenbaar hebben gemaakt hun naam aan onze vereniging te willen verbinden. In het comité van aanbeveling voor Krashna Musika nemen momenteel de volgende personen zitting:

  • prof. ir. K.Ch.A.M. Luyben (oud-rector magnificus TU Delft)
  • J. Smit (commissaris van de Koning in Zuid-Holland)
  • D. Manneke (Nederlands componist)
  • ir. B. Vuijk (Sr. Business Developer Mobility & Smart Cities bij TNO)
  • Mevr. L. Merkx (voormalig wethouder cultuur gemeente Delft)
  • prof. ir. W. Dik (hoogleraar informatie- en communicatietechnologie, ex-topman KPN)
  • Dhr. A. Bijlsma (cellist en Bach-kenner)
  • F. Förster (Wethouder economie, cultuur en ruimtelijke ordening bij Gemeente Delft)